14:00 ICT Thứ sáu, 24/10/2014

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 48

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10907

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 131787

LIÊN KẾT

TRA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC

Trang nhất » Tin Tức » Tin công đoàn trường

Quy chế thi đua khen thưởng

Thứ năm - 18/11/2010 09:56
Quy chế thi đua khen thưởng

Quy chế thi đua khen thưởng

Đại hội lần thứ XXIII đã đề ra Quy chế khen thưởng của công đoàn cơ sở trường THPT Cầm Bá Thước như sau.

   Công đoàn giáo dục Thanh Hoá                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS trườ ng THPT Câm Bá Thước                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thường Xuân, ngày 5 tháng 10 năm 2010                                      

QUY CHẾ

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Quy chế này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn

Điều 2. Quy chế này áp dụng với tất cả đoàn viên công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn trong đơn vị.

Điều 3.Nguyên tắc khen thưởng của tổ chức Công đoàn:

- Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

- Mỗi hình thức khen thưởng chỉ tặng một lần cho nhiều đối tượng trong một năm học( tặng vào cuối năm học)

- Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

- Khen thưởng trên cơ sở động viên tinh thần là chủ yếu kết hợp với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Điều 4.Danh hiệu thi đua  của công đoàn

1.1Danh hiệu thi đua đối với cá nhân có :

    - Đoàn viên công đoàn xuất sắc.(thấp hơn là Đoàn viên khá, - Đoàn viên yếu)

1.2 Danh hiệu thi đua đối với tập thể Công đoàn trường có :

a) Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn

b) Cờ thi đua của LĐLĐThanh Hoá, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam

c) Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

d) Tổ Công đoàn  bộ phận xuất sắc.

Điều 5.Các hình thức khen thưởng của Công đoàn. :

a) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn ”.

b) Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

c) Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn.

d) Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá.

đ) Giấy khen của Công đoàn Ngành giáo dục Tỉnh 

Chương II

KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Mục 1

TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 6.Tiêu chuẩn danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

         - Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 4 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X).

   Cụ thể ở đơn vị:

    1. Không vi phạm Pháp luật,không vi phạm các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

    2.Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, lao động có hiệu quả góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm học của Công đoàn và nhà trường. Cuối năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

    3. Quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng , tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, Ngành giáo dục, Công đoàn Ngành giáo dục phát động. Tham gia  đầy đủ các cuộc vận động từ thiện, nhân đạo khi có chủ trương, hướng dẫn của cấp trên. Tham gia đóng đoàn phí đầy đủ.

    4.Thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hoá nhà giáo, thực hành tiết kiệm. Sống gương mẫu, đoàn kết, trung thực, dản dị, hoà đồng với những người xung quanh, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ, chia sẻ bạn bè đồng nghiệp khi có tin vui, buồn...  Tạo được môi trường sống thực sự đoàn kết trong cơ quan , gia đình và xã hội.

    5.Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi sinh hoạt, hội họp do Công đoàn nhà trường và  tổ Công đoàn tổ chức. Nhiệt tình, hăng hái, đi đầu trong tổ chức, thực hiện ,tham gia các hoạt động của Công đoàn và nhà trường cũng như các tổ chức chính trị xã hội khác. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức giao.

   6.Tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, các biểu hiện tiêu cực trong và ngoài đơn vị. tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh

    Đối với danh hiệu Giỏi việc trường -  đảm việc nhà cho nữ CBGV cần thêm:

  7.Chuyên môn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến xuất sắc

  8.Xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc. con cái chăm ngoan, học giỏi, trưởng thành. Gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình hiếu học, gia đình văn hoá, gia đình nhà giáo văn hoá... 

        Cá nhân vi phạm một trong các tiêu chuẩn trên tuỳ vào nội dung , phạm vi và mức độ mà không được xét tặng danh hiệu đoàn viên xuất sắc.(đặc biệt lưu ý đến những đoàn viên vi phạm các tiêu chuẩn 1,4,5 và 8  )mà chỉ xếp loại đoàn viên KHÁ và đoàn viên YẾU         

Điều 7.Tiêu chuẩn danh hiệu Tổ Công đoàn bộ phận xuất sắc được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:            

        - Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của đơn vị, cơ quan; Không có đoàn viên vi phạm nghiêm trọng một trong các tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên công đoàn xuất sắc.(đặc biệt lưu ý đến những đoàn viên vi phạm  các tiêu chuẩn 1,4,5 và 8) .  Tỉ lệ đoàn viên xuất sắc phải đạt từ 70% trở lên

- Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động;

- Là tập thể lao động tiên tiến trở lên   

Mục 2

TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 8. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” :

1. Đối với Cán bộ công đoàn không chuyên trách đạt một trong các tiêu chuẩn sau được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” :

a) Cán bộ công đoàn có thời gian công tác chuyên trách đủ 15 năm trở lên; cán bộ, công nhân viên chức lao động làm việc tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc công đoàn các cấp đủ 20 năm trở lên.

Thời gian hoạt động công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số là 1,5 để tính khen thưởng.

b) có 10 năm giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở.

2. Đối với người có nhiều công xây dựng tổ chức Công đoàn

Điều 9 . Tiêu chuẩnBằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

1. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong hệ thống Công đoàn.

b) Đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung ương, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 3 năm trở lên.

2. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức, có tác dụng nêu gương và ảnh hưởng tốt trong hệ thống Công đoàn.

b) Đã được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung ương, đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên.

Điều 10. Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam.

 Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong công nhân viên chức lao động của  đơn vị và của Ngành.

- Đã được tặng giấy khen của công đoànGiáo dục Thanh Hoá, đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên.

Điều 11 .Tiêu chuẩn Giấy khen.

1. Giấy khen tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau :

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 4 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX).

         - Là điển hình tiêu biểu của đơn vị, Cá nhân được xét đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng phải đạt được tất cả các tiêu chuẩn 5 tại điều 6 (đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc) và có những thành tích nổi bật trong chuyên môn và các cuộc thi do Công đoàn Ngành, Công đoàn nhà trường, và các tổ chức chính trị -xã hội  trong và ngoài nhà trường tổ chức.

2. Giấy khen để tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau :

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X;

- Là tập thể điển hình  của ngành giáo dục Tỉnh 

                                                                                                TM.BCH Công đoàn

                                                                                                             Chủ tịch 

                                                                                                               (đã kí) 

                                                                                                             Tăng Thị Ngọc Bích

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Trường THPT Cầm Bá Thước, Thường xuân

Trường THPT Cầm Bá Thước, Thường xuân I. Giới thiệu chung 1. Tên trường: THPT Cầm bá Thước 2. Năm thành lập theo QĐ số : 2927QĐ/VX và đổi tên trường theo QĐ 2178TC/UBTH năm 1975 4 Địa chỉ : khu phố 4 thị trấn Thường Xuân 5. Điện thoại : 037.873.017   ; 037.873683 6. Fax :...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Chào bạn ! Bạn là ai ?

Giáo viên THPT Cầm bá thước

Học sinh THPT Cầm bá thước

Phụ huynh học sinh

Không phải trong số trên