TKB Home

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Trường THPT Cầm Bá Thước

THỜI KHÓA BIỂU

( Áp dụng từ ngày 14/06/2021 )
Ôn tập thi tốt nghiệp THPT khối 12 năm 2021


Lưu ý: Thầy/Cô GVCN & GVBM nhắc nhở học sinh lớp 12 ghi chép TKB buổi sáng và buổi chiều để thực hiện. ______________________________________

* Thầy/cô và học sinh xem trực tiếp tại bảng thông báo (TKB nhà trường đã chuyển vào email cá nhân, thầy/cô truy cập tham khảo)

Created by TKB on 12-06-2021

Trường THPT Cầm Bá Thước - ĐT:02373.873.683 - Website: www.thptcambathuoc-thanhhoa.edu.vn