TRANG CHỦ » ĐOÀN THANH NIÊN » ĐÔNG ẤM VÙNG CAO

DANH SÁCH CÁ NHÂN TẬP THỂ ỦNG HỘ ĐÔNG ẤM VÙNG CAO 2020

DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÔNG ẤM VÙNG CAO 2020

DANH SÁCH CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG ẤM VÙNG CAO 2019

Mọi chi tiết ủng hộ sẽ được cập nhật chi tiết tại bảng sau...

ĐÔNG ẤM VÙNG CAO 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "ĐÔNG ẤM VÙNG CAO 2019"

CẬP NHẬT DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐÔNG ẤM VÙNG CAO 2018

CẬP NHẬT DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐÔNG ẤM VÙNG CAO 2018

Mọi thông tin ủng hộ sẽ được cập nhật vào cuối ngày...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÔNG ẤM VÙNG CAO NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÔNG ẤM VÙNG CAO NĂM HỌC 2017-2018

Địa điểm: Tại xã Yên Nhân - huyện Thường Xuân - tỉnh Thanh Hóa. Thời gian: Từ 6h00 - 17h30 ngày 04/02/2018 Dương lịch (19/12/2017 Âm lịch). Phương tiện đi lại: Ô tô. Nhiệm vụ: Tổng hợp quần áo, mua quà và tặng cho các gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Nhân - huyện Thường Xuân.

 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT WEBSITE

Bộ giáo dục và đào tạo

Sở GD&ĐT Thanh Hoá

Nhập điểm VNEDU
Giai toán trên mạng