SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Trường THPT Cầm Bá Thước

THỜI KHÓA BIỂU

( Áp dụng từ ngày 28/05/2018 )
Ôn tập thi THPT Quốc Gia khối 12 năm 2018

 


Lưu ý: Thầy/Cô GVCN & GVBM nhắc nhở học sinh ghi chép TKB buổi sáng và buổi chiều để thực hiện. ______________________________________

1. Thời khoá biểu theo lớp

2. Thời khoá biểu theo tên giáo viên

3. Thời khoá biểu toàn trường buổi sáng

4. Thời khoá biểu toàn trường buổi chiều

5. Thời khóa biểu theo danh sách giáo viên

Created by TKB on 26-05-2018

Trường THPT Cầm Bá Thước - ĐT:02373.873.683 - Website: www.thptcambathuoc-thanhhoa.edu.vn