TKB Home

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Trường THPT Cầm Bá Thước

THỜI KHÓA BIỂU

( Áp dụng từ ngày 17/06/2019 )
Ôn tập thi THPT Quốc Gia khối 12 năm 2019


Lưu ý: Thầy/Cô GVCN & GVBM nhắc nhở học sinh ghi chép TKB buổi sáng và buổi chiều để thực hiện. ______________________________________

* Thầy/cô xem trực tiếp tại bảng thông báo hoặc tải về tham khảo tại đây: (Buổi sáng - Buổi chiều)

TKB lớp 10, 11 tải tại đây

Created by TKB on 15-06-2019

Trường THPT Cầm Bá Thước - ĐT:02373.873.683 - Website: www.thptcambathuoc-thanhhoa.edu.vn