TKB Home

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Trường THPT Cầm Bá Thước

THỜI KHÓA BIỂU

( Áp dụng từ ngày 03/05/2021 )
Học kỳ 2, năm học 2020-2021


Lưu ý: GVCN thông báo và cho học sinh ghi chép TKB thực hiện từ ngày 03-05-2021 ______________________________________

1. Thời khoá biểu theo lớp

2. Thời khoá biểu theo tên giáo viên

3. Thời khoá biểu toàn trường buổi sáng

4. Thời khoá biểu toàn trường buổi chiều

5. Thời khóa biểu theo danh sách GV (Tổ)

Created by admin on 03-05-2021

Trường THPT Cầm Bá Thước - ĐT:02373.873.683 - Website: www.thptcambathuoc-thanhhoa.edu.vn