TKB Home

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Trường THPT Cầm Bá Thước

THỜI KHÓA BIỂU

( Áp dụng từ ngày 04/06/2018 )
Ôn tập thi THPT Quốc Gia khối 12 năm 2018

 


Lưu ý: Thầy/Cô GVCN & GVBM nhắc nhở học sinh ghi chép TKB buổi sáng và buổi chiều để thực hiện. ______________________________________

Thầy/cô xem trực tiếp tại bảng thông báo (VP nhà A1) hoặc tham khảo TKB tại đây

Created by TKB on 02-06-2018

Trường THPT Cầm Bá Thước - ĐT:02373.873.683 - Website: www.thptcambathuoc-thanhhoa.edu.vn