SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Trường THPT Cầm Bá Thước

THỜI KHÓA BIỂU

( Áp dụng từ ngày 16/04/2019 )
Học kỳ 2, năm học 2018-2019

 


Lưu ý: GVCN thông báo cho học sinh ghi chép TKB thực hiện từ 16-04-2019 ______________________________________

1. Thời khoá biểu theo lớp

2. Thời khoá biểu theo tên giáo viên

3. Thời khoá biểu toàn trường buổi sáng

4. Thời khoá biểu toàn trường buổi chiều

5. Thời khóa biểu theo danh sách GV (Tổ)

Created by Nguyen Ba Ngoc on 15-04-2019

Trường THPT Cầm Bá Thước - ĐT:02373.873.683 - Website: www.thptcambathuoc-thanhhoa.edu.vn