TRANG CHỦ » ĐOÀN THANH NIÊN » ĐÔNG ẤM VÙNG CAO

CẬP NHẬT DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐÔNG ẤM VÙNG CAO 2018

Thứ hai - 22/01/2018 11:27
Mọi thông tin ủng hộ sẽ được cập nhật vào cuối ngày...
 
TT Cá Nhân/Tổ Chức Ủng hộTiền Quần áo Địa chỉ Nhóm trưởng quyên góp
1 Lê Công Hùng 20000   CB UBND xã Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
2 Lê Văn Năm 20000   CB UBND xã Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
3 Lê Thị Hải 20000   CB UBND xã Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
4 Lê Hữu Giang 20000   CB UBND xã Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
5 Ông: Lê Hữu Luận 20000   CB UBND xã Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
6 Trương Văn Điệp 30000   Thôn 2 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
7 Cao Đức Quýnh 50000   Thôn 2 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
8 Hoàng Thị Vân 20000   Thôn 1 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
9 Trịnh Thị Thu Hà 20000   Thôn 1 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
10 Nguyễn Xuân Mùi 50000   Thôn 2 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
11 BCA xã Thọ Thanh 100000   CA xã Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
12 Lê Thị Bổng 50000   Thôn 1 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
13 Lê Thị Lộc 40000   Thôn 1 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
14 Lê Doãn Hùng 20000   Thôn 2 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
15 Lê Doãn Trung 50000   Thôn 2 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
16 Lê Doãn Trầm 50000   Thôn 2 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
17 Trương Thị Toán 20000   Thôn 2 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
18 Trương Văn Tuyển 50000   Thôn 2 - Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
19 Lê Văn Thượng 100000   CB UBND xã Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
20 Nhân dân xã Thọ Thanh 450000   Nhân dân xã Thọ Thanh Lê Diệu Linh  - Lớp 11A1
21 Đại Lý Hiền Đức 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
22 Quầy thuốc Tuấn Dung 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
23 Đại Lý Sơn Tuyết 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
24 Đại lý Gia Lan 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
25 Gia Đình Bảy Tâm 30000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
26 Gia Đình Huân Lệ 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
27 Gia đình Chú Nam 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
28 Quầy thuốc Mỹ Đình 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
29 Gia đình Lực Ninh 10000 2 áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
30 Gia đình Quang Nga 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
31 Gia đình cô Nhớ 30000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
32 Anh Vũ 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
33 Gia đình Thành Tươi 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
34 Gia đình Trường Lương 10000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
35 Gia đình Lan Lực 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
36 Gia đình Hợp Vân 10000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
37 Gia đình Phạm Văn Trường 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
38 Sữa xe Sáu Minh 40000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
39 Nhựa TP Hùng Cường 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
40 Cắt tóc Công Hoa 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
41 Sữa xe Trọng Trinh 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
42 Bà Phương Tạp Hóa  30000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
43 Bác Minh Tạp Hóa 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
44 Tôn Cường Anh 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
45 Cháo dd Phương Nhi 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
46 Karaoke Hà Hổ 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
47 Cắt tóc Quế Nguyễn 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
48 Gia đình Lê Xuân Thắng   Quần áo Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
49 Gia đình (sn 440 - Lê Lợi 50000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
50 Gia đình cô Trịnh Thị Hà   Quần áo Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
51 Gia đình Nguyễn Viết Tân 10000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
52 Trương Thị Mười 100000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
53 Gia đình Giáp Lan 20000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
54 Gia đình anh Tùng 50000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
55 Điện tử Cúc Thái 20000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
56 Gia đình cô Cầm Huyền 50000   Shop Bống Xinh Khu 4 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
57 Nhà hàng Dũng Ánh 100000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
58 Giầy dép Sơn Tâm 20000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
59 Gia đình Hiểu Hồng 20000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
60 Giầy dép Phương Tám 20000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
61 Gia đình anh Cường 50000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
62 Việt Shop 50000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
63 Quần áo Tiến Lài 10000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
64 Quần áo Duy Nga   5 bì quần áo Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
65 Gia đình Vi Thị Kéo 20000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
66 Gia đình Hiền Loan 20000   Khu 1 - Thị trấn Vũ Quang Đông 10A5
67 Phạm Thị Vân 100000   Lớp 10C2- THPT Cầm Bá Thước Vũ Quang Đông 10A5
68 Lương Văn Quỳnh 100000   Lớp 10A5- THPT Cầm Bá Thước Vũ Quang Đông 10A5
           

Từ ngày 20/1 – 21/1/2018
TT Cá Nhân/Tổ Chức Ủng Hộ tiền Quần áo Địa chỉ Nhóm trưởng quyên góp
1 Lê Huy Thanh 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
2 Gia đình bác Năm 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
3 Nguyễn Trọng Ba 100000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
4 Hoàng Thị Phương 100000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
5 Đại Lý Tuân Tuyên 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
6 Trịnh Bá Minh 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
7 Tạp Hóa Dung Đào 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
8 Gia đình chú Sơn   2 bì quần áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
9 Trần Thị Dung 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
10 Lê Văn Dũng 100000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
11 Lang Thị Thơm 100000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
12 Nguyễn Thị Hường 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
13 Gia đình Cường Hằng 10000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
14 Nguyễn Thế Lượng 100000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
15 Trịnh Xuân Vinh 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
16 Đỗ Ngọc Sơn 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
17 Gia đình bà Chường 10000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
18 Gia đình Bùi Văn Long 100000 Quần áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
19 Gđ Lan Sự   Quần áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
20 Gđ Trương Sang   Quần áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
21 Nguyễn Thế Tuấn   Quần áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
22 Chú Huệ Bán gạo 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
23 Gđ Quân Hương 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
24 Gđ Hùng Bình 30000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
25 Hoàng Văn Tuấn 50000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
26 Hà Thị Dung 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
27 Lê Văn Mạnh 50000 Quần áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
28 Anh Đức 200000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
29 Kiều Văn Hòe   Quần áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
30 Gđ Thầy Thông 100000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
31 Lê Thị Phương   Quần áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
32 Hà Thị Hằng 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
33 Gđ Chị Thường 10000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
34 Gđ ông Mười   Quần áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
35 Gđ ông bà Sơn Tươi   Quần áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
36 Vui Xuyên – Sữa xe 13000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
37 Nguyễn Văn Tươi 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
38 Gđ Cô Hiền 20000   Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
39 Lê Thị Khuyên   Quần áo Ngọc phụng Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
40 Hoàng Thị Kim 50000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
41 Cửa hàng Dũng Long 50000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
42 Cửa hàng Thủy Duyến 50000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
43 Gđ bà Bao 50000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
44 Cà phê Tình Bạn 50000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
45 Nhà Thuốc Lê Văn Thiện 200000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
46 Lê Thị Tuyết 100000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
47 Áo Cưới Trung Kiên 50000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
48 Hoàng Viết Duy 50000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
49 Gđ Dũng Hồng   Quần áo Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
50 Cửa hàng Tuấn Vũ 50000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
51 Lý Thị Đào 10000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
52 Cửa hàng Tân Nhung 20000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
53 Lê Đình Hưng 20000   Lương Sơn Đào Thị Hằng - Lớp 10C1
54 Cty Tài Chính Trọng Tuấn 50000   Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
55 Anh Tuấn 20000   Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
56 Lê Văn Sử 100000   Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
57 Cty Cp Mía đường Lam Sơn 100000   Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
58 Nguyễn Thị Hợi 50000   Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
59 Nguyễn Thị Hưng 100000   Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
60 Lê Xuân Tùng 50000   Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
61 Lê Xuân Long 30000   Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
62 Nguyễn Văn Tỵ 20000   Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
63 Lương Thị Hà 100000   Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
64 Nguyễn Thị Xuân 50000   Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
65 Nhân dân Xuân Dương 250000   Nhân dân Xuân Dương Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3
66 Cầm đồ Trần Thanh Tùng 100000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
67 Gđ bà Lương 20000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
68 Gđ Đặng Thị Hương 50000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
69 Trần Hữu Lược 50000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
70 Lê Ngọc Long 50000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
71 Cây Nhãn Quán 50000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
72 Trần Thị Duyên 50000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
73 Lê Thị Thùy Linh 50000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
74 Lê Thị Nhàn 50000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
75 Thiếu Đình Đạt 100000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
76 Quần áo Bình Cường 20000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
77 Vũ Thị Thúy 20000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
78 Gđ Tùng Phúc 20000   Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
79 Gđ Chị Tình   Quần áo Khu 1 – Thị trấn Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
80 Vũ Quang Đông 30000   Học sinh lớp 10A5 Vũ Quang Đông – Lớp 10A5
 


Từ ngày 21-22/1/2018
TT Cá Nhân/Tổ Chức Ủng hộTiền Quần áo Địa chỉ Nhóm trưởng quyên góp
1 Hoàng Thị Hóa 20000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
2 Trịnh Thị Giang 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
3 Trịnh Đình Quy 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
4 Chú Quảng 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
5 Hoàng Thị Thanh 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
6 Cô Hằng 20000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
7 Cô Thế Dung   Quần áo Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
8 Anh Duy   Quần áo Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
9 Anh Sỹ Hồng   Quần áo Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
10 Chị Quyên 20000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
11 Nam Thành 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
12 Nguyễn Thị Mai 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
13 Nguyễn Thanh Phương 100000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
14 Lục Thị Hạnh 100000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
15 Nguyễn Quốc Dung 30000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
16 Hoàng Thị Huệ 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
17 Cầm Thị Quang 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
18 Đào Duy Huy 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
19 Phạm Thị Thảo 100000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
20 Trần Thị Hồng 20000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
21 Ngô Thị Thúy 100000 Quần áo Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
22 Nguyễn Thị Hà 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
23 Trịnh Thị Hiền 20000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
24 Hoàng Sỹ Hùng 200000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
25 Đoàn Thị Hồng   Quần áo Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
26 Vi Thị Bình   Quần áo Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
27 Điện Thoại Long Duyên 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
28 Lê Thị Khuyên (Ốc) 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
29 Trần Thị Quyên 30000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
30 Tiệm Vàng Thảo Hiệp 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
31 Trịnh Thị Dung   Quần áo Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
32 Cô Hòa Spa 30000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
33 Lê Thị Hương 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
34 Nguyễn Văn Bình 20000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
35 Cô Thủy 20000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
36 Cô Hạnh Dũng 100000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
37 Hải Nụ 20000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
38 Hoàng Văn Thái 100000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
39 Nguyễn Đức Lượng 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
40 Chú Chinh 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
41 Ngọc Thể 50000 Quần áo Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
42 Phan Thị Lý 20000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
43 Chung Huệ 20000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
44 Anh Bin - Làm tóc 50000   Khu 2 – Thị trấn Vi Thị Hiếu – 12C1
45 Lang Thị Thơm   2 bì quần áo Lương Sơn - Thường Xuân Đào Thị Hằng 10C1
46 Lê Văn Tuất   1 bì quần áo Ngọc Phụng - Thường Xuân Đào Thị Hằng 10C1

Từ ngày 23/1 đến 25/1/2018
TT Cá Nhân/Tổ Chức Ủng hộTiền Quần áo Địa chỉ Nhóm trưởng quyên góp
1 Vũ Đăng Phương 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
2 Lê Thị Thơ 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
3 Lê Đình Hồng 50000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
4 Lê Thị Hân 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
5 Nguyễn Thị Hằng 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
6 Lê Đình Thế Anh 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
7  Lê Hữu Tư 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
8  Phạm Thị Thanh 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
9 Lê Hữu Miến 50000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
10 Lê Thị Hưng 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
11 Lê Thị Kiểm 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
12 Lê Thị Như 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
13 Trần Thị Hiền 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
14 Lê Thị Ngân 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
15 Lê Văn Thuật 50000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
16 Mai Thị Năm 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
17 Lê Thị Nguyệt 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
18 Lê Hữu Mai 50000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
19 Lê Đình Chiến 20000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
20 Tập thể11A1 300000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
21 Lê Đình Chiến 50000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
22 Phạm Hữu Chung 50000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
23 Lê Thị Do 50000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
24 Đỗ Thị Hồng 30000   Thọ Thanh Lê Diệu Linh
25 Lê Văn Mạnh 20000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
26 Lê Văn Dũng 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
27 Lê Thị Hạnh 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
28 Thủy Trường 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
29 Anh Chung mobi 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
30 Lương Thị Hiền 20000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
31 Lê Thị Dung 20000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
32 Trịnh Đạt Hiệp 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
33 Lê Văn Quang 20000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
34 Lê Văn Kiên 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
35 Trịnh Trung Hạnh 10000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
36 Lê Anh Sơn 20000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
37 Huyền Quang 20000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
38 Nguyễn Thị Thu 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
39 Lê Hoàng Long 20000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
40 Phan Thị Thu 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
41 Nhà hàng Đức Cúc 100000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
42 Tiến Đạt 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
43 Đỗ Viết Doanh 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
44 Trần Thị Hương 20000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
45 Lê Đình Quyên 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
46 Phú Cường 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
47 Long Nương 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
48 Hoàng Văn Khiên 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
49 Xuân Bảy 20000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
50 Hoàng Thị Ngọc 20000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
51 Lê Văn Kham 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
52 Trịnh Văn Hưng 30000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
53 Nguyễn Văn Hoan 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
54 Học viên Bảo Anh 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
55 Ngô Thị Hương 50000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
56 Người dân khu 4 225000   Khu 4 - Thị trấn Nguyễn Ngô Trường Giang
 
Ngày 29/01/2018
TT Họ và tên Ủng hộ tiền Quà tặng Đơn vị Nhóm quyên góp
1 Lê Thị Mỹ Ly 500000   Lớp 12A-K31-THPT Cầm Bá Thước Con gái cô Giáo Bùi Thị Lân
2 Thầy Lê Khả Long 200000   Trường THPT Cầm Bá Thước  
3 Thầy Lê Thanh Chương 500000   Trường THPT Cầm Bá Thước  
4 Cô Đỗ Thị Vân Anh 200000   Trường THPT Cầm Bá Thước  
5 Tập thể lớp 11A5 145000   Trường THPT Cầm Bá Thước  
6 Tập thể lớp  11A3 250000   Trường THPT Cầm Bá Thước  
7 Nhóm Nguyễn Thị Phương Thúy 600000   Trường THPT Cầm Bá Thước  

Tác giả bài viết: Đoàn thanh niên

Nguồn tin: Đoàn trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thông tin, ủng hộ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT WEBSITE

Bộ giáo dục và đào tạo

Sở GD&ĐT Thanh Hoá

Nhập điểm VNEDU
Giai toán trên mạng