TRANG CHỦ » ĐOÀN THANH NIÊN » ĐÔNG ẤM VÙNG CAO

DANH SÁCH CÁ NHÂN TẬP THỂ ỦNG HỘ ĐÔNG ẤM VÙNG CAO 2020

Thứ hai - 13/01/2020 07:40
DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÔNG ẤM VÙNG CAO 2020
Đang cập nhật...

STT Cá Nhân/Tổ Chức Tiền   Địa chỉ Nhóm trưởng quyên góp
1 Lang Đức Bông 200.000   Khu 2 - Thị trấn  
2 Cty Minh Ngọc 100.000   Khu 3 - Thị trấn  
3 GĐ Đồng Hồng 100.000   Khu 3 - Thị trấn  
4 Chị Thắm 20.000   Khu 3 - Thị trấn  
5 Lê Thị Loan 20.000   Khu 3 - Thị trấn  
6 Nguyễn Thương Huyền 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
7 SN 220 – Lê Lợi 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
8 Bà Đồng 20.000   Khu 3 - Thị trấn  
9 Lê Huy Nga 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
10 Nha Khoa Việt Nhật 100.000   Khu 3 - Thị trấn  
11 Nguyễn Thị Quyên 20.000   Khu 3 - Thị trấn  
12 CA Huyện Thường Xuân 200.000   Khu 3 - Thị trấn  
13 Ngân hàng NN 500.000   Khu 3 - Thị trấn  
14 Chị Hồng QLTGDĐTX 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
15 Hiệu sách TX 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
16 Vàng bạc Minh Châu 100.000   Khu 3 - Thị trấn  
17 Cô Huyền Bích 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
18 Shop Chiến Dung 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
19 Điện lạnh Minh Huyền 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
20 Lê Thị Tuyết 100.000   Khu 3 - Thị trấn  
21 Tạp hóa Tuấn Thanh 100.000   Khu 3 - Thị trấn  
22 GĐ cô Vinh Năm 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
23 Hảo Hương 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
24 Lương Thu Anh 30.000   Khu 3 - Thị trấn  
25 Lê Văn Trường 100.000   Khu 3 - Thị trấn  
26 Hoàng Thị Lý 20.000   Khu 3 - Thị trấn  
27 Chính Hưng 20.000   Khu 3 - Thị trấn  
28 Lê Thị Hạnh 30.000   Khu 3 - Thị trấn  
29 Lương Ngọc Dân 20.000   Khu 3 - Thị trấn  
30 Nguyễn Thị Duyên 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
31 Vũ Thị Hà 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
32 Lê Gia Minh 100.000   Khu 3 - Thị trấn  
33 Phúc 52.000   Khu 3 - Thị trấn  
34 Sơn 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
35 Lê Thị Ngoan 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
36 Lê Văn Hồng 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
37 Phạm Ngọc Dũng 100.000   Khu 3 - Thị trấn  
38 Hường 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
39 SN 244 – Lê Lợi 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
40 Duy Nga 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
41 Răng Sài Gòn 100.000   Khu 3 - Thị trấn  
42 Cháo Viet Suop 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
43 Shop Hồng Anh 50.000   Khu 3 - Thị trấn  
44 Lương Văn Hoàng 200.000   Khu 3 - Thị trấn  
45 Bác Mai Văn Thơ 100.000   Khu 1 – Thị trấn  
46 Nguyễn Văn Trung 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
47 Tĩnh Loan 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
48 Bác Quyên 30.000   Khu 1 – Thị trấn  
49 Anh Đức 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
50 Bác Tuấn 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
51 Anh Chung 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
52 Chị Nga 10.000   Khu 1 – Thị trấn  
53 Lương Thị Thu 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
54 Trịnh Văn Lộc 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
55 Bùi Văn Tình 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
56 Trịnh Đình Chuyên 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
57 Hà Văn Huy 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
58 Cầm Bá Tấn 100.000   Khu 1 – Thị trấn  
59 Bác Cảnh 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
60 Bạn Thành 12A4 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
61 Bác Luân 30.000   Khu 1 – Thị trấn  
62 Cảnh Thúy 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
63 Bác Nghĩa 10.000   Khu 1 – Thị trấn  
64 Vân Anh 30.000   Khu 1 – Thị trấn  
65 Cầm Bá Thể 200.000   Khu 1 – Thị trấn  
66 Anh Hải Dương 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
67 Cô Ngân 30.000   Khu 1 – Thị trấn  
68 Ông Tiến 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
69 Nguyễn Hữu Tình 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
70 Nguyễn Thị Tình 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
71 Bác Tám 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
72 Cô Phương 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
73 Tâm Sơn 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
74 Cửa hàng Thái Cúc 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
75 Trọng Thanh 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
76 Chú Quý 30.000   Khu 1 – Thị trấn  
77 Chú Huy 100.000   Khu 1 – Thị trấn  
78 Anh Thế 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
79 Anh Tuân 30.000   Khu 1 – Thị trấn  
80 Cô Huệ 100.000   Khu 1 – Thị trấn  
81 Cô Thương 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
82 Cô Trang 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
83 Cô Hà 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
84 Chị Trang 30.000   Khu 1 – Thị trấn  
85 Giáp Lan 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
86 Trường Hà 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
87 Chú Nhuận 50.000   Khu 1 – Thị trấn  
88 Cửa hàng Mi Sinh 10.000   Khu 1 – Thị trấn  
89 Chú Liên 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
90 Chú Cường 20.000   Khu 1 – Thị trấn  
91 Bảo An Quán 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
92 Lê Thị Thanh 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
93 Đỗ Văn Hà 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
94 Nguyễn Thanh Dũng 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
95 Thành 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
96 Đỗ Thành Lâm 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
97 Vũ Thị Hằng 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
98 Bác Hóa 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
99 Trịnh Thị Giang 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
100 Hảo Thanh 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
101 Tuyết 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
102 Sơn Tống 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
103 Ốc Khuyên 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
104 Sang Vuông 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
105 Bác Hồng 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
106 Tuấn Hiền 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
107 Lê Thị Thành 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
108 Bác Thắng 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
109 Thu Thành 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
110 Bác Bảy 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
111 Lê Thị Thông 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
112 Lương Thị Loan 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
113 Lê Thị Hạnh 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
114 Bác Lân Hòa 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
115 Trịnh Thanh Bình 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
116 Phùng Thị Lan 30.000   Khu 2 – Thị trấn  
117 Ngô Văn Cường 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
118 Lê Khắc Sơn 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
119 Lê Thanh Bình 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
120 Vũ Thị Đào 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
121 Vân Anh 80.000   Khu 2 – Thị trấn  
122 Cô Tự 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
123 Photo Lộc Quán 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
124 Lê Viết Trường 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
125 Chị Dung 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
126 Vàng bạc Đại Tín 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
127 Hoàng Ngọc Long 40.000   Khu 2 – Thị trấn  
128 Nguyễn Thị Yến 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
129 Thanh Phượng 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
130 Dũng Thế 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
131 Cô Diệp 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
132 Lê Duy Thanh 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
133 Thế giới sữa 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
134 Hoàng Vy 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
135 KS Hoàng Gia 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
136 Trịnh Thị Hiền 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
137 Quán Gió 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
138 Ngọc Mai 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
139 Huyện Ủy Thường Xuân 500.000   Khu 2 – Thị trấn  
140 Cô Đào 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
141 Đài THTX 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
142 Tòa Án ND 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
143 Ngân hàng Chính Sách 300.000   Khu 2 – Thị trấn  
144 Bưu điện Thường Xuân 200.000   Khu 2 – Thị trấn  
145 Khang Niên 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
146 Bùi Thị Tuyết 100.000   Ngọc Phụng  
147 Nguyễn Thị Hằng 20.000   Ngọc Phụng  
148 Hoàng Văn Thạo 20.000   Ngọc Phụng  
149 Phạm Xuân Thành 10.000   Ngọc Phụng  
150 Lê Ngọc Hảo 100.000   Ngọc Phụng  
151 Lê Thị Hoan 100.000   Ngọc Phụng  
152 Lê Thị Hà 20.000   Ngọc Phụng  
153 Nguyễn Thị Sáu 10.000   Ngọc Phụng  
154 Lê Thị Hà 20.000   Ngọc Phụng  
155 Nguyễn Viết Lâm 100.000   Ngọc Phụng  
156 Nguyễn Quốc Toản 300.000   Khu 4 – Thị Trấn  
157 Nguyễn Thị Thủy 50.000   Khu 4 – Thị Trấn  
158 Trịnh Văn Tuấn 50.000   Khu 4 – Thị Trấn  
159 Nguyễn Thị Vân 50.000   Khu 4 – Thị Trấn  
160 Vi Thị Bình 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
161 Hà Thị Linh 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
162 Lê Thị Chủ 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
163 Lê Thị Hoài 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
164 Nguyễn Thị Mỹ 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
165 Cô Hà 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
166 Lục Thị Hạnh 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
167 Bác Hằng 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
168 Trần Thị Trang 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
169 Lê Quốc Tuấn 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
170 Nguyễn Đức Minh 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
171 Trần Thị Huệ 200.000   Khu 2 – Thị trấn  
172 Vũ Thị Yên 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
173 Siêu thị Miền Tây 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
174 Nguyễn Thị Lan 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
175 Chị Hà 40.000   Khu 2 – Thị trấn  
176 Lê Thị Tuyết 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
177 Cô Nga 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
178 Cô Linh Hà 40.000   Khu 2 – Thị trấn  
179 Anh Thành 30.000   Khu 2 – Thị trấn  
180 Cô Châu Hằng 30.000   Khu 2 – Thị trấn  
181 Cô Ngọc 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
182 Cô Hà 40.000   Khu 2 – Thị trấn  
183 Đức Thịnh Xe Máy 200.000   Khu 2 – Thị trấn  
184 Chị Ngân 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
185 Trà Chanh Phố 40.000   Khu 2 – Thị trấn  
186 Trịnh Thị Dung 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
187 Lan Nguyễn 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
188 Lê Thị Chuyên 20.000   Khu 2 – Thị trấn  
189 SN 291 – Lê Lợi 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
190 Hương Trung 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
191 Nguyễn Khắc Tú 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
192 Trịnh Thị Dung 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
193 Bác Minh 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
194 Trịnh Thị Dung 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
195 SN 42 – CBT 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
196 Vũ Thị Hà 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
197 Phan Thị Hà 30.000   Khu 2 – Thị trấn  
198 Nguyễn Văn Toàn 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
199 Trịnh Như Quân 100.000   Khu 2 – Thị trấn  
200 Salon Sơn Còi 50.000   Khu 2 – Thị trấn  
201 Chú Hùng 50.000   Hồng kỳ - Thọ Thanh  
202 Bà Hạnh 50.000   Hồng kỳ - Thọ Thanh  
203 Trần Thị Tuyết 70.000   Thọ Thanh  
204 Lê Xuân Vũ 35.000   Thọ Thanh  
205 Nhà xe Yêu Liên 500.000   Khu 5 - Thị trấn  

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT WEBSITE

Bộ giáo dục và đào tạo

Sở GD&ĐT Thanh Hoá

Nhập điểm VNEDU
Giai toán trên mạng